Privacybeleid

Privacybeleid persoonsgegevens

Doeleinden van de gegevensverzameling

Belle & Saine wil u helpen bij voet- en lichaamsverzorging. Wij stellen alles in het werk om een langetermijnrelatie op te bouwen en een reeks diensten en producten aan te bieden. Een van de grondbeginselen van de relatie met Belle & Saine – en eigenlijk van elke relatie – is vertrouwen. Met Belle & Saine weet u dat we ons 100% inzetten om uw privacy te beschermen. Het is onze bedoeling om u, de klant, een veilige en risicovrije dienst te bieden. Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Als u vindt dat wij de bepalingen van deze verklaring of de bepalingen inzake gegevensbescherming niet naleven, kan u contact met ons contact opnemen:

Belle & Saine
De Oude Landen 14
2180 Ekeren

Gsm: 0497 38 04 41
of via e-mail naar 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


Wat met de privacyverklaring?

U zal een privacyverklaring moeten ondertekenen om ons toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden enkel opgeslagen bij Belle & Saine.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het uitoefenen van de behandeling, de administratie en communicatie (per email en/of telefoon).


Wie verwerkt uw gegevens?

Onze website wordt gehost door Renekreijveld.nl, Uw gegevens worden volledige beheerd door Belle & Saine.  Wij maken ook gebruik van een online pedicure applicatie Posworld die enkel door ons wordt beheerd.  Enkel de data wordt bewaard op een webserver.

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Om uw dossier aan te maken hebben wij volgende persoonlijke gegevens nodig:

  NAW gegevens (voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode)
  klant-/patiëntgegevens
  administratie
  foto's
  medische gegevens (aandoeningen, ziektes, medicatie, enz.)
  behandelgegevens
  agenda-items
  berichten (email of sms)


Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Enkel met uw toestemming in de privacyverklaring kunnen we uw gegevens indien nodig delen met andere pedicures, artsen en/of podologen.  Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Recht om de gegevens in de database te raadplegen, te bewerken en te schrappen:

U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en te verbeteren. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Als u wil dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, kan u ons schriftelijk of per email op de hoogte stellen. Belle & Saine heeft het recht haar diensten te allen tijde in te trekken of uw gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

Rechten op informatie en overige rechten krachtens de Privacywet:

Op grond van de Privacywet heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken een verscheidenheid aan methodes, zoals encryptie (SSL), firewalls, software die indringers opspoort en handmatige veiligheidsprocedures, om de juistheid en de veiligheid van je persoonlijke informatie te beschermen en onbevoegde toegang of onbedoeld gebruik door derden te voorkomen. De SSL encryptie is geactiveerd als het sleutelsymbool onderaan je browser zichtbaar is en als het adres begint met “httpS://…”. Dit betekent dat de gegevensoverdracht door SSL (Secure Locket Layer) met een encryptie van 128 bits wordt beschermd, waardoor het voor derden onmogelijk is om je gegevens illegaal te benaderen. Als de encryptie niet is geactiveerd moet u u afvragen of uw vertrouwelijke informatie wel via het Internet wil verzenden.


Links

Onze website bevat links naar andere websites. Denk er aan dat we niet aansprakelijk zijn voor de privacypraktijken van die andere websites. Gelieve dit in het achterhoofd te houden wanneer je de website van Belle & Saine verlaat en de privacyverklaringen te lezen op elke website waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt ingezameld. Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op de informatie die op onze website wordt ingezameld.


Sociale media

Om onze Internet-aanwezigheid voor gebruikers nog aantrekkelijker te maken, werken wij samen met verschillende sociale media. 

Facebook plug-ins

Wij werken samen met het sociale netwerk Facebook met zetel in 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Door middel van zogenaamde plug-ins integreren wij Facebook in onze website, hetzij als Facebook Connect of als Facebook Share.
Zodra u op een plug-in klikt, maakt uw browser een verbinding met de server van Facebook en een beschrijving van de plug-in wordt weergegeven, bijvoorbeeld “Vrienden”. Hierbij wordt uw IP-adres en andere apparaatgebonden informatie aan Facebook doorgegeven. Eventueel wordt ook een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze wordt verwijderd bij het sluiten van uw browser. In uw browser-instellingen kunt u opgeven of u cookies al dan niet wilt toelaten.

Wat dit betekent:

Wanneer u op een website met geïntegreerde plug-in belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Facebook uw IP-adres en dat de Belle & Saine-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, dan associeert Facebook uw Facebook-account met uw bezoek op de Belle & Saine website. Daarmee kunt u ook uw vrienden in de plug-in laten weergeven. 
Wanneer u niet wenst dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen.

In de privacyverklaring van Facebook onder http://facebook.com/about/privacy/ vindt u alle nodige informatie over het doel en de omvang van de dataregistratie, over de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook en over uw rechten en opties in verband met de privacy-instellingen bij Facebook.

Facebook – Share:
Via de knop Facebook – Share kunt u Belle & Saine aan vrienden aanbevelen. Uw vrienden herkennen dat u een bepaalde pagina van Belle & Saine hebt bezocht en hebt aanbevolen (lijst).

Aansprakelijkheid

Belle & Saine kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden foutloos of correct is. Belle & Saine sluit alle verantwoordelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig verband heeft met het gebruik van onze website of applicatie.

Belle & Saine

Bel +32 497 380 441

E-mail 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.